Javna nabava za ponuditelje

Poštovani,

pružamo široki spektar konzultantskih usluga ponuditeljima i to:

• analitički pregled ispravnosti i zakonitosti Dokumentacije za nadmetanje s ciljem detektiranja nepravilnosti u DZN-u koje značajno pogoduju određenim subjektima ili imaju eliminirajuće odredbe,

• izjavljivanje žalbe na Dokumentaciju za nadmetanje u suradnji sa odvjetničkim uredom,

• tumačenje Dokumentacije za nadmetanje te izrada mišljenja u vezi pojedinih pitanja ili nejasnoća,

• pomoć prilikom izrade ponude,

• konačan pregled ponude prije predaje te eventualno otklanjanje nepravilnosti ili manjkavosti iste,

• predaja ponude i sudjelovanje na otvaranju ponuda,

• pomoć ponuditeljima prilikom pripreme i izrade pojašnjenja i upotpunjavanja ponude po pozivu naručitelj,

• zastupanje ponuditelja u pregovaračkom postupku,

• analiza Odluke o odabiru i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda,

• pregled i detektiranje manjkavosti ponuda ostalih ponuditelja,

• analiza opravdanosti izjavljivanja žalbe ispred Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave,

• izjavljivanje žalbe na Odluku o odabiru ili poništenju u suradnji sa odvjetničkim uredom,

• izjavljivanje tužbe na Upravnim sudovima za slučaj neusvajanja žalbe od strane Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave u suradnji sa odvjetničkim uredom,

Naše dugogodišnje iskustvo i profesionalnost temelj su vašeg uspjeha.

Kontaktirajte nas putem telefona 092 375 5301 ili  emaila: office@oscorp.hr kako bi dogovorili informativni sastanak.